Česká štěňata zaplavují Evropu. Stala se výnosným obchodním artiklem, nabývajícím obřích rozměrů. Množitelé a překupníci si mnou ruce. Odhaduje se, že denně překročí hranice nelegální transport v němž jsou desítky štěňat.